Wydział Ekonomii
i Finansów

Zaproszenie na I Ogólnopolską Konferencję Naukową im. prof. Jana Winieckiego

ZAPROSZENIE NA   I OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ   im. prof. Jana Winieckiego

Towarzystwo Ekonomistów Polskich wraz z Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie mają zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w   I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej im. prof. Jana Winieckiego, która odbędzie się 26-27 listopada 2020 r. 

Otwiera ona cykl konferencji, dedykowanych Profesorowi J. Winieckiemu, które będą organizowane co dwa lata. Ich celem jest propagowanie myśli i dorobku naukowego Profesora Winieckiego, który był jednym z założycieli TEP oraz jego wieloletnim Prezesem. Profesor był osobą o bogatym dorobku naukowym oraz wyrazistych poglądach. W środowisku akademickim cieszył się powszechnym uznaniem. 

Pierwsza konferencja miała odbyć się w Sopocie, w siedzibie Wydziału Ekonomicznego UG. Z powodu pandemii odbędzie się trybie online. 
Partnerem konferencji jest Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. 

REJESTRACJA NA KONFERENCJE -   tutaj
 
Więcej informacji na stronie konferencji -   tutaj. 

Do usłyszenia i zobaczenia online ! 

Towarzystwo Ekonomistów Polskich 
Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego 
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
 
 
Towarzystwo Ekonomistów Polskich
Al. Jana Pawła II 61 lok. 212
01-031 Warszawa
www.tep.org.pl
 
+48 735 974 782

mBank S.A. Rachunek nr: 27 1140 1010 0000 5150 0500 1001
KRS: 0000203796; NIP: 525 21 33 281; REGON: 011197735