Wydział Ekonomii
i Finansów

Zaproszenie na I Międzynarodową Interdyscyplinarną Konferencję Naukową pt. „Oblicza współczesnej Europy. Aktywizacja obywatelska, społeczna i europejska”.

Szanowni Państwo, 

zapraszamy serdecznie studentów i doktorantów Państwa uczelni na I Międzynarodową Interdyscyplinarną Konferencję Naukową pt. „Oblicza współczesnej Europy. Aktywizacja obywatelska, społeczna i europejska”. 

Konferencja odbędzie się 23-24 kwietnia 2021 w formie hybrydowej: przez platformę ZOOM. 

Celem wydarzenia jest promowanie młodych talentów naukowych: studentów i doktorantów, ale też idei badań interdyscyplinarnych. Chcemy podkreślić, że do udziału zapraszamy przedstawicieli licznych dyscyplin naukowych: socjologii, politologii, prawa, ekonomii, filozofii czy historii. W związku z powyższym zakres tematyczny wystąpień może być bardzo szeroki. 

Organizatorem konferencji jest Koło Naukowe Interdyscyplinarnych Działań Europejskich oraz Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich Uniwersytetu Wrocławskiego.

Partnerem Konferencji jest program edukacji ekonomicznej Nowoczesne Zarządzanie Biznesem.

Gościem wygłaszającym wykład otwierający konferencję jest prof. Danuta Hübner.

Link do wydarzenia na naszej stronie internetowej:  https://www.facebook.com/events/1736384446542201  


Do pobrania:

Opis konferencji