Wydział Ekonomii
i Finansów

Zaproszenie - IV Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo Energetyczne - Filary i Perspektywa Rozwoju"

Szanowni Państwo, 


W imieniu Komitetu Organizacyjnego serdecznie zapraszamy Państwa do zgłoszenia udziału IV Konferencji Naukowej "Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju", która odbędzie się w dniach 1-2 kwietnia 2019 r. na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza.

Celem Konferencji jest wniesienie wkładu w dyskusję naukową i ekspercką dotyczącą polityki energetycznej, bezpieczeństwa energetycznego oraz szeroko pojętego sektora energii. Wierzymy, że poprzez dyskusje z udziałem naukowców, ekspertów, przedstawicieli administracji publicznej, spółek energetycznych, organizacji pozarządowych oraz dziennikarzy gospodarczych i studentów przyczynimy się do rozwoju dorobku naukowego w tym obszarze wiedzy.

Sesje plenarne pierwszego dnia:

Panel I Strategiczne znaczenie Trójmorza dla bezpieczeństwa energetycznego Europy
Panel II Rola i funkcjonalność terminalu LNG w Świnoujściu
Panel III Energetyka wiatrowa jako dźwignia rozwoju gospodarczego w Polsce
Panel IV Integracja rynku elektroenergetycznego w Unii Europejskiej
– szanse czy zagrożenia
Panel V Elektromobilność – łańcuch wartości systemów ładowania

Zachęcamy do przejrzenia pełnego harmonogramu pierwszego oraz drugiego dnia konferencji na naszej stronie internetowej:
http://www.instytutpe.pl/konferencja2019/program-konferencji/

Listę potwierdzonych prelegentów Konferencji możecie Państwo znaleźć pod adresem:
http://www.instytutpe.pl/konferencja2019/prelegenci-paneli-plenarnych/

            Konferencja została objęta honorowym patronatem: Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Ministerstwa Środowiska i Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Klimatycznej, Parlamentarnego Zespołu ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Ministerstwa Cyfryzacji, Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, Narodowej Agencji Poszanowania Energii, Prezydenta Miasta Rzeszowa, Wojewody Podkarpackiego, Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza.

            Patronat medialny udzieliły: Polska Agencja Prasowa Biznes, Centrum Informacji Rynku Energii (cire.pl), WysokieNapiecie.pl, TVP3 Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów,  BiznesAlert.pl, Energetyka24, „Nowa Energia”, Euractiv.pl,  „Energetyka”,  GlobEnergia.pl, Wiadomości Naftowe i Gazownicze, Napędy i Sterowanie, Gazeta Politechniki, GospodarkaPodkarpacka.pl, Radio Via, Grupa medialna Info, RzeszównaŻywo.pl, Cng-Lng.pl, miesięcznik Instal, wydawnictwo Seidel-Przywecki, Nowoczesne Technologie w Przemyśle, The Warsaw Institute Review, Gazeta Codzienna Nowiny, Nowiny24, Radio Centrum, Biomasa, Trendy w Energetyce.

Artykuły naukowe przygotowane przez uczestników konferencji, które uzyskają pozytywne recenzje naukowe zostaną opublikowane w:

 1. w czasopiśmie naukowym IOP Conference Series (artykuł na bardzo dobrym poziomie w języku angielskim)
 2. w monografii recenzowanej

 3. w czasopiśmie naukowym „Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation” – JEMI (14 punktów) – pod warunkiem pozytywnych recenzji naukowych artykuł zostanie opublikowany w 2020 r. (1 artykuł). Czasopismo indeksowane na Web of Science Core Collection (Clarivate Analytics) – wymogi redakcyjne na stronie: http://jemi.edu.pl/submission-and-policy
 4. w czasopiśmie naukowym „Geology, Geophysics & Environment”(14 punktów) – wymogi redakcyjne na stronie: https://journals.agh.edu.pl/geol/about/submissions?fbclid=IwAR0ZfQCzyUDtZZeuO8QZ61-zrg8rE4XKpl6NA1m2Ff1Djqq_Z7BMBa1AXCg#authorGuidelines
 5. w czasopiśmie naukowym „Environmental Protection and Natural Resources” (12 punktów) po pozytywnych recenzjach artykuły zostaną opublikowane w 2019-2020 r. (2 artykuły) – wymogi redakcyjne na stronie: http://ios.edu.pl/wydawnictwa_ios/dla-autorow/
 6. w czasopiśmie naukowym „Sprawy międzynarodowe”(12 punktów) – wymogi redakcyjne na stronie:  http://isppan.waw.pl/wp-content/uploads/2018/02/Informacje-dla-autor%C3%B3w.pdf?fbclid=IwAR0Gn_Ta2B8pWcQtzlUHkDtECQZ_daRW-BiYR9JgWTwqhAWD3AtFAVDUFjM
 7. w czasopiśmie naukowym „Problemy jakości” (11 punktów) - po pozytywnych recenzjach zostaną opublikowane (2-3 artykuły) – wymogi redakcyjnena stronie: http://www.problemyjakosci.com.pl/w zakładce "O CZASOPIŚMIE" (na dole strony)
 8. w czasopiśmie naukowym „Zarządzanie Publiczne”(11 punktów) – po pozytywnych recenzjach zostaną opublikowane (2-3 artykuły) – wymogi redakcyjne na stronie: http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-Publiczne/menu/272/
 9. w „Zeszytach Naukowych Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk” (9 punktów) – po pozytywnych recenzjach artykuły zostaną opublikowane w 2019 r. (10 artykułów) – wymogi redakcyjne na stronie:https://min-pan.krakow.pl/wydawnictwo/czasopisma/zeszyty-naukowe-instytutu-surowcami-mineralnymi-i-energia-pan/?fbclid=IwAR2uEXn5IlwpVtNO_K9p2yb1g6u0tY7depHzv30hidwyHOaOnSAl979SqAk
 10. w czasopiśmie naukowym „Gaz, Woda i Technika Sanitarna” (11 punktów) – po pozytywnych recenzjach artykuły zostaną opublikowane w 2019-2020 r.  – wymogi redakcyjne na stronie: http://www.gazwoda.pl/
 11. w czasopiśmie naukowym „Polityka i Społeczeństwo” (9 punktów) – po pozytywnych recenzjach artykuły zostaną opublikowane w 2019-2020 r. (10 artykułów) - wymogi redakcyjne na stronie: http://www.politologia.univ.rzeszow.pl/pl/polityka-i-spoleczenstwo
 12. czasopiśmie naukowym Uniwersytetu Warszawskiego „Studia i materiały”(9 punktów) - po pozytywnych recenzjach zostanie opublikowanych od 3 do 5 artykułów - wymogi redakcyjne na stroniehttp://www.sim.wz.uw.edu.pl/pl/opracowanie-tekstu
 13. czasopiśmie naukowym „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego” (8 punktów) – po pozytywnych recenzjach zostaną opublikowane (2-3 artykuły) - wymogi redakcyjne na stroniehttp://www.rocznikbezpieczenstwa.dsw.edu.pl/rocznik-bezpieczenstwa-miedzynarodowego/informacje-dla-autorow/
 14. w czasopiśmie naukowym „Instal”(7 punktów) – po pozytywnych recenzjach artykuły zostaną opublikowane w 2019-2020 r. – wymogi redakcyjne na stronie: http://informacjainstal.com.pl/
 15. czasopiśmie naukowym „Transport miejski i regionalny”(7 punktów) - - wymogi redakcyjne na stroniehttps://tmir.sitk.org.pl/przygotowywanie-tekstow-do-druku/
 16. w czasopiśmie naukowym „Technika Poszukiwań Geologicznych, Geotermia, Zrównoważony Rozwój” (6 punktów) – po pozytywnych recenzjach artykuły zostaną opublikowane w 2019 r. (5 artykułów) – wymogi redakcyjne na stronie:https://min-pan.krakow.pl/wydawnictwo/czasopisma/technika-poszukiwan-geologicznych-geotermia-zrownowazony-rozwoj-2/
 17. w czasopiśmie naukowym „Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie” (6 punktów) – po pozytywnych recenzjach artykuły zostaną opublikowane w 2019 r. (3-4 artykuły) – wymogi redakcyjne na stronie: http://www.ziwgib.ahe.lodz.pl/node/4
 18. w czasopiśmie naukowym „Forum Eksploratora”(6 punktów) – wymogi redakcyjne na stronie: https://seidel-przywecki.pl/pl/i/Dla-autorow/24
 19. w czasopiśmie naukowym „Energy Policy Studies” – po pozytywnych recenzjach artykuły zostaną opublikowane w 2019 r. (8 artykułów) – wymogi redakcyjne na stronie: http://www.instytutpe.pl/eps/informacje-dla-autorow/

Celem Konferencji jest wniesienie wkładu w dyskusję naukową i ekspercką dotyczącą polityki energetycznej, bezpieczeństwa energetycznego oraz szeroko pojętego sektora energii. Wierzymy, że poprzez dyskusje z udziałem naukowców, ekspertów, przedstawicieli administracji publicznej, spółek energetycznych, organizacji pozarządowych oraz dziennikarzy gospodarczych i studentów przyczynimy się do rozwoju dorobku naukowego w tym obszarze wiedzy.

Planujemy, aby tematyka IV edycji Konferencji stanowiła kontynuację podjętej dotychczas we wcześniejszych edycjach dyskusji naukowej oraz starała się odpowiedzieć na kolejne pytania, które pozostały bez odpowiedzi. Jednocześnie dostrzegają zmieniające się uwarunkowania polityczne, ekonomiczne i technologiczne będziemy dyskutować o projektach energetycznych, które mogą być dźwignią rozwoju gospodarczego. Chcemy szukać odpowiedzi, w jaki sposób tworzyć źródła przewag konkurencyjnych przez państwo, a także przedsiębiorstwo. Zasadniczym wyzwaniem staje się kwestia transformacji energetycznej, a szczególnie jej kształt oraz tempo tego procesu.

WAŻNE TERMINY:
8 marca 2019 r.
 – ostateczny termin przesłania formularza zgłoszeniowego
18 marca 2019 r.  – ostateczny termin przesłania opłaty konferencyjnej
18 marca 2019 r. – ogłoszenie programu konferencji
31 marca 2019 r. – wycieczka do Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. I. Łukasiewicza w Bóbrce oraz zwiedzania trasy podziemnej Rzeszowa
1-2 kwietnia 2019 r. – IV Ogólnopolska Konferencja „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”
30 kwietnia 2019 r. – ostateczny termin przesłania artykułu naukowego

15 maja 2019 r. - ostateczny termin przesyłania artykułu w języku angielskim do czasopisma z grupy IOP Conference Series

Uprzejmie przypominamy krótki film prezentujący I edycję  (2016) Konferencji: https://www.youtube.com/watch?v=ti6TYNHr8EM

Uprzejmie przypominamy krótki film prezentujący II edycję (2017) Konferencji: https://www.youtube.com/watch?v=uQdUOQkudN0

Uprzejmie przypominamy krótki film prezentujący III edycję (2018) Konferencji: https://www.youtube.com/watch?v=_oiGZvF1Z9Q

Strona internetowa konferencji: http://www.instytutpe.pl/konferencja2019/

Formularz zgłoszeniowy: http://www.instytutpe.pl/konferencja2019/formularz-zgloszeniowy-2019/


Do pobrania:

Szczegółowe informacje