Wydział Ekonomii
i Finansów

Zaproszenie do udziału w XV Konferencji LogiTrans 2018 organizowanej w dniach 23.04 - 26.04.2018 r. w Szczyrku

UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNY
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

WYDZIAŁ TRANSPORTU I ELEKTROTECHNIKI

 

POLSKA AKADEMIA NAUK
KOMITET TRANSPORTU

 

serdecznie zapraszają Szanownych Państwa do wzięcia udziału

 

XV KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ


„Logistyka, Systemy transportowe, Bezpieczeństwo w transporcie”

LogiTrans 2018

 

23 - 26 kwietnia 2018r.

zorganizowanej pod patronatem

 

JM REKTORA
UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNEGO
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Prof. dr hab. inż. Zbigniewa ŁUKASIKA

 

 

 

Artykuły z Konferencji LogiTrans 2018 będą publikowane w czasopismie:

 

Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe (7 pkt. lista B)

 

Z poważaniem

Halina Chamska-Wolińska

 

Załączam Komunikat. Podaję tel. do mnie: 730 798670, 602 178 346, 602 588 737

 

W przypadku zainteresowania konferencją proszę o wypełnienie formularza zgłoszeniowego ze strony do 16.03.2018r. :

 

http://uniwersytetradom.pl/forms/karta_uczestnictwa9_logitrans.php

 

lub przesłanie e-maila zwrotnego o treści:

będę brał(a) udział w konferencji z referatem z podaniem nazwy czasopisma,

będę brał(a) udział w konferencji bez referatu,

będę publikował(a) artykuł(y) bez udziału w konferencji z podaniem nazwy czasopisma,

 

Strona internetowa Konferencji:

 

http://www.uniwersytetradom.pl/redirect.php?action=setcategory&id=931

 

Nadesłanie pełnych tekstów artykułów tylko w wersji elektronicznej do dnia 25.03.2018r. zgodnie ze wzorem ze strony internetowej w Wordzie na adres:   konf.logitrans@wp.pl lub logitrans@uthrad.pl.

 

Warunki uczestnictwa

 

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest:

nadesłanie karty uczestnictwa - do 16.03.2018r.

wniesienie opłaty konferencyjnej - do 31.03.2018r.

Termin konferencji: - 23 – 26 kwietnia 2018 r.

Język konferencji:polski, angielski

Termin nadsyłania referatów: - do 25 marca 2018r.

 

Wszystkie nadesłane referaty będą recenzowane przez dwóch recenzentów. Na tej podstawie zakwalifikowane zostaną do prezentacji podczas obrad oraz do druku we wskazanym przez uczestnika podczas rejestracji czasopiśmie. W ramach opłaty konferencyjnej proponujemy publikacje w czasopiśmie Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe (7 pkt.). Warunkiem opublikowania artykułu będzie wniesienie opłaty konferencyjnej.

 

Opłata konferencyjna płatna do 31.03.2018r. wynosi:

1600 zł od osoby,

doktoranci: 1400 zł od osoby,

osoby towarzyszące: 1400 zł od osoby,

opłata za każdy dodatkowy artykuł (tego samego autora/autorów) przy udziale w konferencji: 200 PLN/pub

opłata za artykuł bez uczestnictwa 500 zł/pub

dopłata za pokój jednoosobowy (po wcześniejszym kontakcie z organizatorami) 300 PLN - do dnia 31.03.2018r., liczba pokoi jednoosobowych ograniczona

 

Opłata konferencyjna obejmuje: nocleg, udział w konferencji, materiały konferencyjne (nie dotyczy osób towarzyszących), wyżywienie, przerwy kawowe, udział w imprezach towarzyszących.

 

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konferencji po 31 marca 2018r. - dokonanej wpłaty nie zwracamy.

 

Autobusy - Druk_recenzji

Autobusy 6 2018 Bezpieczeństwo i ekologia

Autobusy 6 2018 Efektywność transportu

Autobusy 6 2018 Eksploatacja i testy

Autobusy 6 2018 Logistyka

Autobusy 6 2018 Organizacja i zarządzanie

KOMUNIKAT LogiTrans 2018

Warunki uczestnictwa