Wydział Ekonomii
i Finansów

Zaproszenie do udziału w Konferencji Naukowej pt. "Holistyczne pośrednictwo finansowe"

Szanowni Państwo!

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Konferencji Naukowej pt Holistyczne pośrednictwo finansowe organizowanej w dniu 23 maja 2018r. przez Instytut Ekonomiczny SAN Warszawa. Za cel konferencja stawia sobie nawiązanie ścisłej współpracy oraz wymianę doświadczeń środowisk naukowych i praktyków życia gospodarczego. Mamy nadzieję, że spotkanie tychże środowisk pozwoli na wieloaspektową analizę problemów w ramach zaproponowanych w tematyce konferencji obszarów zagadnie-niowych. Powinno ono stworzyć możliwość wymiany doświadczeń, zaprezentowanie nowych poglądów, rozwiązań.

Pragniemy, aby Konferencja przyczyniła się do nawiązania nowych kontaktów, wzmocnienia istniejących oraz zaowocowała podjęciem wspólnych projektów badawczych.

Zwracamy z uprzejmą prośbą o powiadomienie swoich współpracowników o naszym przedsięwzięciu. Państwa udział w naszej Konferencji będzie dla nas dużym wyróżnieniem.

Przypominamy, że liczba punktów za publikację w: Przedsiębiorczość i Zarządzanie wynosi aż 14 pkt.