Wydział Ekonomii
i Finansów

Zaproszenie do udziału w Konferencji: EKONOMICZNE I SPOŁECZNE UZASADNIENIE UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ.