Wydział Ekonomii
i Finansów

Zaproszenie do udziału w konferencji 'DRC Share&Inspire'

Szanowni Państwo,
z ogromną radością Samorząd Doktorantów, Międzywydziałowe Studium Języków Obcych oraz Fundacja im. Św. Królowej Jadwigi dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie pragnie zaprosić Studentów ostatnich lat studiów magisterskich i Doktorantów do udziału w ogólnopolskiej doktoranckiej konferencji naukowej Doctoral Research Conference Share and Inspire. Confidence and Beauty  in Communication. 
 
Zapraszamy młodych naukowców z Polski i z zagranicy do zaprezentowania 15-minutowych wystąpień w języku angielskim 
i/lub posterów poświęconych zagadnieniom z zakresu: filozofii, historii, nauk społecznych, teologii.
Zgłoszenia do 30 marca poprzez formularz rejestracyjny.
Udział w konferencji, obiady i przerwy kawowe zwolnione z opłat. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów.
Wybrane artykuły powstałe na bazie wystąpień zostaną opublikowane w punktowanych czasopismach z listy MNiSW.
Dodatkowe informacje: doctoral.conference@upjp2.edu.pl.
 
Konferencja odbędzie się 16 maja 2019 roku (czwartek), w budynku dydaktycznym UPJPII przy ul. Bernardyńskiej 3 w Krakowie