Wydział Ekonomii
i Finansów

XXVIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauczanie statystyki i ekonometrii w dobie Data Science”

Szanowni Państwo!

        Serdecznie zapraszamy do udziału w XXVIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nauczanie statystyki i ekonometrii w dobie Data Science”  organizowanej przez Instytut Statystyki i Demografii oraz Instytut Ekonometrii Uniwersytetu Łódzkiego, która odbędzie się w dniach 10-11 czerwca 2019 roku.

Tematyka tegorocznej konferencji nawiązuje do wyzwań związanych z Data Science oraz problemów jakości nauczania w szkolnictwie wyższym. Do wygłoszenia wykładów plenarnych zaproszeni zostali Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie prof. Marek Rocki, Dyrektor Instytutu NASK prof. dr hab. inż. Jacek Leśkow oraz Prezes Głównego Urzędu Statystycznego dr Dominik Rozkrut.
               Zapraszamy do udziału w konferencji i zgłaszania referatów na temat szeroko rozumianej problematyki nauczania przedmiotów ilościowych. Obrady będą miały miejsce w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym UŁ przy ul. Rogowskiej 26. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.kd.uni.lodz.pl

 

Z uwagi na problemy techniczne poczty UŁ uprzejmie prosimy o ponowne przesłanie zgłoszeń.

 


Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy