Wydział Ekonomii
i Finansów

XII Międzynarodowe Forum Finansowo-Bankowe/MIKROFIRMA 2019

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w dniach 28-29.11.2019 roku odbędzie się XII Międzynarodowe Forum Finansowo-Bankowe/MIKROFIRMA 2019,

współorganizowane przez Katedrę Finansów SGGW w Warszawie, Zakład Finansów Przedsiębiorstwa Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego (Kierownik - prof. dr hab. Aurelia Bielawska) oraz Katedrę Finansów Politechniki Koszalińskiej (Kierownik - dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK).

Tematem przewodnim konferencji jest - Finansowanie, innowacyjność i efektywność wykorzystania zasobów wytwórczych w małym i średnim biznesie.

Zakłada się następujące bloki tematyczne:
1.Znaczenie banków w finansowaniu małego i średniego biznesu.
2.Rynek kapitałowy i fundusze UE w finansowaniu MSP.
3.Cyfryzacja w małym i średnim biznesie.
4.Zatory płatnicze w działalności gospodarczej.
5.Efektywność wykorzystania czynników wytwórczych.
6.Stan, kierunki i efektywność procesów innowacyjnych w MSP.
7.Zasoby i efektywność zasobów wytwórczych w rolnictwie - stan i
tendencje.

Do połowy czerwca 2019 roku zostaną przesłane Państwu szczegółowe informacje.

Organizatorzy konferencji zakładają publikację nadesłanych artykułów w:
1)Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia (20 pkt),
2)Zeszytach Naukowych Polityki Europejskie, Finanse i Marketing (20 pkt),
3)Rozdział w tematycznej monografii naukowej, wydanej przez Wydawnictwo SGGW w Warszawie (20 pkt).

Serdecznie zapraszamy,

Mirosław Wasilewski
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego