Wydział Ekonomii
i Finansów

XII Międzynarodowe Forum Finansowo - Bankowe (MFFB)