Wydział Ekonomii
i Finansów

Wykaz konferencji i seminariów organizowanych przez Wydział Ekonomii i Finansów UwB w roku akademickim 2020/2021.Wykaz konferencji i seminariów organizowanych  przez  Wydział Ekonomii i Finansów UwB w roku akademickim 2020/2021.
Lp.

 

Tytuł konferencji/seminarium

 

Organizator

(zakład/katedra)

Termin

Platforma

KATEDRA EKONOMII POLITYCZNEJ

1.       

Konferencja Naukowa XXI Podlaskie Forum Ekonomistów. Pamięci dr hab. Adama Sadowskiego, prof. UwB

Katedra Ekonomii Politycznej;

PTE Oddział w Białymstoku

26 listopada 2020

Blackboard Collaborate

2.       

Konferencja nt. Rozwój społeczno – gospodarczy w teoriach ekonomicznych. Anatomia kryzysu

KEP, Instytut Misesa, PTE, PTHG, FMI

28-29 czerwca 2021 r.

Stacjonarnie
http://konferencjarsg.uwb.edu.pl/

3.

II Konferencja naukowa "Szanse rozwoju regionów w dobie wyzwań XXI wieku"

Studenckie Koło Naukowe Ekonomii Międzynarodowej

23 kwietnia 2021

MS Teams

KATEDRA FINANSÓW

4.       

Seminarium nt. Finanse publiczne w dobie pandemii: problemy – wyzwania – rekomendacje

Katedra Finansów

Katedra Skarbowości - SGH w Warszawie

Katedra Finansów Publicznych - UE w Katowicach

15 marca 2021

Microsoft Teams

5.       

Konferencja II Podlaskie Forum Finansów Publicznych. Finanse publiczne - współczesne trendy badawcze - stan i perspektywy

Katedra Finansów

11-12 października 2021

Microsoft Teams

6.

The socio-economic impact of the Covid-19 pandemic: a review [Społeczno-ekonomiczne skutki pandemii Covid-19: przegląd]

Zakład Finansów i Rachunkowości, Studenckie Koło Naukowe Przedsiębiorczości SKP

29.03.2021

Blackboard Collaborate

KATEDRA NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE

7.       

Seminarium nt. Scenariusze rozwoju miast małych i średnich w Polsce. Wyniki badania jakościowego

 

Zakład Metod Ilościowych

Polski Instytut Ekonomiczny

Prezentacja wyników badań przeprowadzonych w zespole międzyinstytucjonalnym (Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Łódzki, Politechnika Białostocka, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Polski Instytut Ekonomiczny)

14 stycznia 2021

Microsoft Teams

8.       

Seminarium z Badań Operacyjnych. 

Zastosowanie modeli PLS-SEM do badania innowacyjności krajów Unii Europejskiej

 

Zakład Metod Ilościowych

Sekcja Badań Operacyjnych Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk (SBO KSiE PAN)

Zakład Wspomagania i Analizy Decyzji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

luty 2021

Zoom

9.       

Seminarium nt.  Myślenie heurystyczne i błędy poznawcze a  wspomaganie podejmowania decyzji- pomiar i badania eksperymentalne

Zakład Metod Ilościowych

Katedra Badań Operacyjnych UK, Katedra Informatyki Teoretycznej PB

10 grudnia 2020

Zoom

KATEDRA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

10.   

Instrumenty rozwoju lokalnego w kontekście finansowania obszarów wiejskich

Zakład Rozwoju Lokalnego i Gospodarki Przestrzennej

21 stycznia 2021

Microsoft Teams