Wydział Ekonomii
i Finansów

WSL FORUM 2019 - VIII Międzynarodowej Naukowej Konferencji Logistycznej.

Szanowni Państwo!

w imieniu Przewodniczącego Rady Programowej, Rektora Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu prof. zw. dra hab. Andrzeja Korzeniowskiego dr h.c. pragnę Państwa zaprosić do wzięcia udziału w WSL FORUM 2019 - VIII Międzynarodowej Naukowej Konferencji Logistycznej, która odbędzie się w dniach 18-19 listopada 2019 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu. Tematem przewodnim tegorocznej konferencji są teoretyczne i praktyczne aspekty łańcuchów dostaw w dobie cyfryzacji.
 

Wszystkie przesłane artykuły zostaną zrecenzowane przez dwóch recenzentów. Zaakceptowane teksty zostaną opublikowane w:

•  monografii pokonferencyjnej wydanej przez Instytut Naukowo – Wydawniczy Spatium Sp. z o.o. (100 pkt wg listy MNiSW)*.
 
Wybrane artykuły zostaną opublikowane w jednym z czasopism:

•  czasopiśmie
LogForum (min. 20 pkt. wg listy MNiSW)* – indeksowane m.in. w bazach: Scopus oraz Web of Science,
•  czasopiśmie
Engineering Management in Production and Services (min. 20 pkt. wg listy MNiSW)* – indeksowane m.in. w bazie: Scopus.

* przypisanie punktów Autorom zgodnie z zasadami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz.U. 2019, poz. 392).
 
Koszt wzięcia udziału w tegorocznej konferencji
WSL FORUM 2019 jest zależny od formy uczestnictwa:
•   uczestnictwo w konferencji wraz z referatem - 900 zł (w tym VAT)

•   uczestnictwo w konferencji bez referatu - 600 zł (w tym VAT)

•  studenci, członkowie studenckich kół naukowych - 600 zł (w tym VAT)

 
Ważne terminy:
30.06.2019      Przesłanie streszczenia artykułu
12.07.2019      Akceptacja streszczenia
27.09.2019      Przesłanie pełnych tekstów artykułów
14.10.2019      Udostępnienie uwag recenzentów
31.10.2019      Przesłanie ostatecznych wersji artykułów (po uwzględnieniu uwag recenzenta) oraz rejestracja i wniesienie opłaty konferencyjnej
 
Szczegółowe informacje znajdują się w załączonej ulotce konferencyjnej oraz na stronie internetowej konferencji: http://wsl.com.pl/wsl-forum

W razie pytań pozostawiamy do Państwa dyspozycji nasz e-mail kontaktowy: wslforum@wsl.com.pl
 

Z wyrazami szacunku,
dr inż. Michał Adamczak 
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego​​
 

Do pobrania:

Ulotka konferencji