Wydział Ekonomii
i Finansów

Parametryzacja na uczelniach po wejściu w życie Konstytucji dla Nauki

Fundacja Rozwoju Edukacji  i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej 

Ewaluacja jakości działalności naukowej po wejściu w życie Konstytucji dla nauki. Jak przygotować się do nowej oceny parametrycznej dyscyplin naukowych?

Konferencja odbędzie się 9 kwietnia 2019 roku w Warszawie (Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej, ul. Jagiellońska 82D).

Celem Konferencji będzie przekazanie słuchaczom praktycznej, użytecznej wiedzy na temat nowych zasad i kryteriów najbliższej ewaluacji dyscyplin naukowych, która obejmie lata 2017-2020. W konferencji wezmą udział wybitni eksperci zajmujący się problematyką parametryzacji uczelni od strony prawnej, merytorycznej, organizacyjnej i technicznej. Konferencja szkoleniowa służyć będzie przygotowaniu przedstawicieli uczelni do nowej ewaluacji oraz wyjaśnieniu wątpliwości interpretacyjnych odnoszących się do jej kryteriów, zasad i warunków. Opłata konferencyjna dla 1 uczestnika wynosi: 550 zł brutto


Szczegółowe informacje:


- Strona internetowa Konferencji - kliknij!

- Program Konferencji wraz z charakterystyką prelegentów - pobierz!

- Zgłoszenie udziału - pobierz!

- Informacje organizacyjne - kliknij!

 

O Programie Konferencji: 

Program obejmuje wystąpienia ekspertów, których referaty ukierunkowane będą na przekazywanie wiedzy praktycznej i użytkowej. Ponadto w toku konferencji odbędą się panele umożliwiające zadawanie pytań i bezpośrednią dyskusję z ekspertami na temat ewaluacji dyscyplin naukowych i związanych z wyzwań, dylematów i problemów, z uwzględnieniem najnowszych zmian i aktualnych przepisów.