Wydział Ekonomii
i Finansów

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Negocjacje - Prawo - Demokracja" - 10-11 czerwca 2019 roku.

SZANOWNI PAŃSTWO

SERDECZNIE ZAPRASZAMY PAŃSTWA PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH, STUDENTÓW I DOKTORANTÓW DO UCZESTNICTWA W ORGANIZOWANEJ PRZEZ INSTYTUT, PRAWA, ADMINISTRACJI I EKONOMII ORAZ OKRĘGOWĄ IZBĘ RADCÓW PRAWNYCH W KRAKOWIE OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ "NEGOCJACJE - PRAWO - DEMOKRACJA. W 30 ROCZNICĘ WYBORÓW CZERWCOWYCH".

KONFERENCJA ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 10-11 CZERWCA 2019 ROKU NA UNIWERSYTECIE PEDAGOGICZNYM W KRAKOWIE ORAZ
W SIEDZIBIE OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W KRAKOWIE. PATRONEM HONOROWYM KONFERENCJI JEST RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH.

CELEM KONFERENCJI JEST ANALIZA WYBRANYCH ASPEKTÓW PRZEMIAN PRAWNYCH I SPOŁECZNYCH MINIONEGO TRZYDZIESTOLECIA, ALE TAKŻE SFORMUŁOWANIE PROPOZYCJI KIERUNKÓW DALSZEGO ROZWOJU SYSTEMU PRAWNEGO I SYSTEMU EDUKACJI I NAUKI. KONFERENCJA TO DWA PANELE, KTÓRYCH NAZWY ODPOWIADAJĄ WPROST NAZWOM ZESPOŁÓW,W KTÓRYCH PROWADZONE BYŁY OBRADY „PRZY OKRĄGŁYM STOLE": DS. REFORMY PRAWA I SĄDÓW ORAZ DS. NAUKI, OŚWIATY I POSTĘPU TECHNICZNEGO.

W ZAŁĄCZNIKU ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ ORAZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

ZGŁOSZENIA NALEŻY PRZESYŁAĆ NA ADRES WSKAZANY W ZAPROSZENIU NA KONFERENCJĘ DO DNIA 31 MAJA 2019 ROKU (PRZEDŁUŻONY TERMIN REJESTRACJI)

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE DOT. KONFERENCJI ZNAJDĄ PAŃSTWO NA STRONIE INSTYTUTU PRAWA, ADMINISTRACJI I EKONOMII
HTTP://PRAWO.UP.KRAKOW.PL/NAUKA/KONFERENCJE-NAUKOWE/

ORAZ KONTAKTUJĄC SIĘ BEZPOŚREDNIO POD ADRESEM

E-MAIL:_ MARCIN.SALA-SZCZYPINSKI@UP.KRAKOW.PL,
PAWEL.OSTACHOWSKI@UP.KRAKOW.PL

Z WYRAZAMI SZACUNKU

PAWEŁ OSTACHOWSKI


Do pobrania:

Zaproszenie

Oświadczenie RODO