Wydział Ekonomii
i Finansów

Konferencja Sukcesy i wyzwania w naukach o zarządzaniu. Od tradycji do współczesności

 

 

Mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału

w

 

IV Konferencji Naukowej

„Sukcesy i wyzwania w naukach o zarządzaniu. Od tradycji do współczesności”

„Współczesne kontynuacje dorobku Aleksandra Rotherta (1870-1937)”

 

Konferencja odbędzie się w dniu 31 marca 2021 roku

w formule online

 

 

 

Konferencja ma na celu przegląd fundamentalnych zagadnień współczesnego zarządzania, nowoczesnych koncepcji i metod zarządzania, perspektyw rozwojowych oraz kierunków badań na przyszłość, a także możliwości i efektów ich zastosowania w praktyce, w relacji do dokonań i dorobku naukowego profesora Aleksandra Rotherta (1870-1937).

 

Patron Konferencji to jeden z prekursorów nauk o zarządzaniu, inżynier mechanik i elektryk.

 

Cykl konferencji poświęcony jest dorobkowi polskich klasyków z obszaru nauk o zarządzaniu. Podejmowane są ich dokonania w kontekście sukcesów i wyzwań, widziane z perspektywy rozwoju nauk o zarządzaniu.

 

Pierwsza konferencja odbyła się w roku 2017 i nawiązywała do obchodów 120-lecia nauk o zarządzaniu w Polsce, których rozwój był ściśle związany z nazwiskiem profesora Karola Adamieckiego (1866-1933), światowej sławy polskiego teoretyka i praktyka zarządzania. W 2018 roku odbyła się druga konferencja w ramach cyklu, poświęcona dorobkowi Edwina Hauswalda (1868-1942), który był specjalistą w zakresie maszynoznawstwa i organizacji. Patronem trzeciej konferencji z cyklu, zorganizowanej w 2019 roku, był inżynier Piotr Drzewiecki (1865-1943), jeden z prekursorów nauk o zarządzaniu, przedsiębiorca, działacz społeczny, pierwszy prezydent Warszawy w odrodzonej Polsce.

 

W 2020 roku przypada 150. rocznica urodzin profesora Aleksandra Rotherta. Jest to okazja do zaprezentowania dorobku tego klasyka oraz dyskusji nad najnowszymi osiągnięciami, obowiązującymi trendami i wyzwaniami w naukach o zarządzaniu, a także oceny stanu i perspektyw rozwoju w różnych obszarach zarządzania.

 

W dniu konferencji obok wykładów wprowadzających wygłoszonych przez prof. dr hab. Alojzego Czecha „Aleksander Rothert – życie i dzieło”, prof. dr hab. Marka Lisińskiego „Problemy tematycznych teoretycznych rozważań i badań empirycznych Aleksandra Rotherta w ontologii nauk o zarządzaniu i jakości” i gościa honorowego dr hab. Agnieszkę Rothert „Naukowy ród Rothertów” zaprezentowane zostaną referaty pogrupowane w czterech blokach tematycznych: Blok 1: Nauka organizacji fabrycznej oparta o zasady, Blok 2: Zarządzanie produkcją, Blok 3: Płace. Finanse i zasoby ludzkie, Blok 4: Innowacyjność i zarządzanie. Na zakończenie konferencji odbędzie się dyskusja podsumowująca.

Szczegóły dotyczące konferencji dostępne na stronie: www.wsb.edu.pl/sukcesyiwyzwania                                           

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Marek Lisiński, Przewodniczący Rady Naukowej Konferencji (Akademia WSB)

Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Prof. dr hab. inż. Lech Bukowski (Akademia WSB)

Prof. dr hab. Alojzy Czech (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

Prof. dr hab. Janusz Czekaj (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Dr hab. Marek Ćwiklicki (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Prof. dr hab. Anna Dąbrowska (Szkoła Główna Handlowa)

Prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

Prof. dr hab. Jan Wiktor (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Dr hab. inż. Jarosław Domański (Politechnika Warszawska)

Dr hab. inż. Joanna Ejdys (Politechnika Białostocka)

Prof. dr hab. Anna Francik (Akademia WSB)

Dr hab. inż. Lech Gąsiorkiewicz (Politechnika Warszawska)

Prof. dr hab. Grażyna Gierszewska (Politechnika Warszawska)

Dr hab. inż. Waldemar Jędrzejczyk (Politechnika Częstochowska)

Prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka (Politechnika Częstochowska)

Dr hab. inż. Anna Kosieradzka (Politechnika Warszawska)

Prof. dr hab. inż. Józef Matuszek (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)

Prof. dr hab. Mieczysław Morawski (Politechnika Warszawska)

Prof. dr hab. Bogdan Nogalski (Komitet Organizacji i Zarządzania PAN)

Prof. dr hab. inż. Cezary Orłowski (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)

Prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski (Politechnika Poznańska)

Prof. dr hab. Jan Pyka (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

Prof. dr hab. Maria Romanowska (Szkoła Główna Handlowa)

Dr hab. inż. Katarzyna Rostek (Politechnika Warszawska)

Prof. dr hab. inż. Bożena Skołud (Politechnika Śląska)

Prof. dr hab. Adam Stabryła (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, prof. AWSB (Akademia WSB)

Prof. dr hab. inż. Michał Trocki (Szkoła Główna Handlowa)

Dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW (Politechnika Warszawska)

 

Kalendarium

15.03.2021 r. – termin zgłoszenia oraz nadsyłania tematów publikacji wraz ze słowami kluczowymi i abstraktami.

Tematy, słowa kluczowe i abstrakty prosimy podawać podczas rejestracji (formularz zgłoszeniowy) oraz przesyłać na adres: sukcesyiwyzwania@wsb.edu.pl

Wymogi edytorskie dotyczące abstraktów: czcionka Times New Roman 12 pkt, interlinia 1,5; do 2500 znaków (streszczenie i słowa kluczowe), 3-5 słów kluczowych.

15.03.2021 r. - termin wniesienia opłaty konferencyjnej

Rejestracja na konferencję do 19.03.2021 r.

31.03.2021 r. - konferencja

14.04.2021 r. – termin nadsyłania pełnych tekstów artykułu na adres: sukcesyiwyzwania@wsb.edu.pl

 

Publikacja i wymogi edytorskie

Planowane jest wydanie wieloautorskiej monografii naukowej (Wydawnictwo AWSB indeksowane na liście wydawnictw publikacji naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Gotowe teksty proszę przysyłać na adres konferencji: sukcesyiwyzwania@wsb.edu.pl

Wytyczne dotyczące składu i struktury artykułów przesyłanych do publikacji w monografii znajdują się na stronie konferencji: www.wsb.edu.pl/sukcesyiwyzwania

Tematy, słowa kluczowe i abstrakty prosimy podawać podczas rejestracji (formularz zgłoszeniowy) oraz przesyłać na adres: sukcesyiwyzwania@wsb.edu.pl

Wymogi edytorskie dotyczące abstraktów: czcionka Times New Roman 12 pkt, interlinia 1,5; do 2500 znaków (streszczenie i słowa kluczowe), 3-5 słów kluczowych.

Warunkiem opublikowania artykułu jest uzyskanie pozytywnej recenzji naukowej, przygotowanie publikacji zgodnie z wymaganiami edytorskimi oraz wniesienie opłaty konferencyjnej.

Szablon artykułu i formularz rejestracji na konferencję znajdują się na stronie: www.wsb.edu.pl/sukcesyiwyzwania

 

Komitet organizacyjny:

dr inż. Danuta Rojek (Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej)

mgr Dorota Walczak-Waler (Akademia WSB)

mgr Paweł Brzeziński (Akademia WSB)

dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, prof. AWSB

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

e-mail: sukcesyiwyzwania@wsb.edu.pl

 

 

Opłaty:

udział w konferencji bez publikacji- bezpłatny

udział w konferencji z publikacją- 200zł

publikacja bez udziału w konferencji- 200zł

 

Numer konta, na które należy przelać opłatę za publikację:

 

64 1050 1272 1000 0008 0063 3554,

ING Bank Śląski S.A O/Dąbrowa Górnicza z dopiskiem: „Sukcesy i wyzwania"