Wydział Ekonomii
i Finansów

Konferencja Naukowa "Zarządzanie Wartością Strategiczną Przedsiębiorstw" Marek Jabłoński Wyższa Szkoła Bankowa, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. "Zarządzanie wartością strategiczną przedsiębiorstw - kreowanie, przechwytywanie i migracja", która odbędzie się w dniu 29 maja br. w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie (ul. Sportowa 29).

 

Wystąpienia i dyskusje na temat, m.in.:

  • jak budować skuteczne i efektywne systemy zarządzania wartością w firmie?
  • jak identyfikować i zarządzać wartością strategiczną w przedsiębiorstwach?
  • jaki system wartości powinien obowiązywać w turkusowych organizacjach?

Dodatkowym atutem konferencji będzie publikacja naukowa w formie Zeszytu Naukowego Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (8 pkt. według punktacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

 

Najlepsze artykuły zgłoszone na konferencję zostaną opublikowane w czasopismach naukowych: "Przegląd Organizacji" (13 pkt. w punktacji MNiSW) oraz "Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa" (12 pkt. w punktacji MNiSW).

Szczegółowe informacje