Wydział Ekonomii
i Finansów

Konferencja naukowa WiWAT

Szanowni Państwo,

zapraszamy wszystkich studentów i doktorantów na VII konferencję młodych naukowców „Wiedza i Innowacje – wiWAT 2019”, która odbędzie się 3-5 grudnia 2019 roku.

Konferencja „Wiedza i Innowacje – wiWAT 2019”, organizowana w Wojskowej Akademii Technicznej już po raz siódmy, stanowi forum wymiany informacji o prowadzonych badaniach przez studentów i młodych pracowników nauki.

Założeniem nadrzędnym organizatorów konferencji jest przekonanie, że możliwość zaprezentowania na szerokim forum działalności naukowej studentów i młodych pracowników nauki jest niezbędnym i podstawowym elementem wszelkich poczynań naukowych.

Opłata konferencyjna wynosi 500 PLN (z VAT). W opłacie zawarte są koszty:

  • zakwaterowania

Hotel Mazovia

  1. Paderewskiego 1C

05 – 100 Nowy Dwór Mazowiecki

  • wyżywienia,
  • spotkania integracyjnego,
  • udziału w publikacji pokonferencyjnej.

Aby zgłosić swój udział w konferencji należy wypełnić formularz rejestracyjny i przesłać go wraz ze streszczeniem pracy na adres kariera@wat.edu.pl. Formularz dostępny jest pod adresem LINK.

Zgłoszenia przyjmowane są do 4 listopada 2019 roku.