Wydział Ekonomii
i Finansów

Jubileusz 65-lecia Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Szanowni Państwo,
uprzejmie przypominamy, iż Wydział Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie obchodzi w tym roku Jubileusz 65-lecia istnienia. Kulminacją obchodów jubileuszowych będą następujące wydarzenia:

  • 7-8 czerwca br.: Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Nauki ekonomiczne dla agrobiznesu i obszarów wiejskich” (ang. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy), z udziałem zaproszonych gości reprezentujących krajowe i zagraniczne ośrodki akademickie, administrację rządową i lokalną, otoczenie gospodarcze, a także absolwentów, studentów, pracowników oraz przyjaciół Wydziału. W ramach Konferencji odbędzie się Uroczysta Sesja Jubileuszowa podsumowująca działalność Wydziału.
  • 9 czerwca br.: Zjazd Absolwentów Wydziału Nauk Ekonomicznych.

W imieniu  Komitetu Organizacyjnego, całej społeczności akademickiej oraz własnym serdecznie zapraszamy do udziału w obchodach jubileuszowych. Informacje dotyczące wszystkich wydarzeń związanych z Jubileuszem znajdują się na stronie: http://65.wne.sggw.pl/. Udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej, a także Zjeździe Absolwentów wymaga dodatkowej rejestracji online.

Informator