Wydział Ekonomii
i Finansów

III ogólnopolską konferencję „Wyzwania Zarządzania Zasobami Ludzkimi”

Koło Naukowe Zarządzania i Marketingu zaprasza na  III ogólnopolską konferencję „Wyzwania Zarządzania Zasobami Ludzkimi”, która
odbędzie się w dniach 23 i 24 kwietnia 2018 roku na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Szczegóły w załączniku poniżej.

​Tematyka konferencji obejmuje następujące obszary:

1. Teraźniejszość
• Zarządzanie talentami (pozyskiwanie i utrzymywanie talentów, wojna o talenty)
• Procesy kadrowe we współczesnych organizacjach (rekrutacja i selekcja, adaptacja, rozwój pracowników, motywowanie i systemy motywacyjne, itp.)
• Trendy Zarządzania Zasobami Ludzkimi
• Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w kontekście międzynarodowym
• Dysfunkcje i patologie w ZZL
2. Wyzwania ZZL
• Budowanie Kapitału Ludzkiego w organizacjach XXI w.
• Wpływ zmian demograficznych, społecznych, kulturowych na ZZL
• Kultura organizacyjna a ZZL
• Zarządzanie różnorodnością
• Relacje z pracownikami-interesariuszami współczesnej organizacji
• Nowoczesne technologie i narzędzia w ZZL
• Zarządzanie zasobami ludzkimi w kontekście wyzwań współczesnego rynku pracy

Harmonogram:
do 15 lutego 2018r. – zgłoszenie uczestnictwa i nadesłanie abstraktów wraz z tytułem artykułu
do 1 marca 2018r. – przesłanie pracy
do 1 marca 2018r. – wniesienie opłaty konferencyjnej

Koszt uczestnictwa:
Uczestnictwo czynne (publikacja, wystąpienie, 2 obiady, materiały konferencyjne, przerwy kawowe spotkanie konferencyjne) – 220zł
Uczestnictwo bierne (udział w sesjach referatowych, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, 2 obiady, spotkanie konferencyjne, bez publikacji)-150 zł
Uczestnictwo bierne (wyłącznie publikacja lub udział w konferencji bez publikacji i referatu) – 150zł