Wydział Ekonomii
i Finansów

„Zrównoważony rozwój w życiu codziennym”

Zapraszamy do udziału w konkursie koła naukowego PRiME „Zrównoważony rozwój w życiu codziennym”.

Celem konkursu jest popularyzowanie celów zrównoważonego rozwoju oraz praktyk wspierających realizację zrównoważonego rozwoju w życiu codziennym, a także łączenie polskiego systemu szkolnictwa wyższego i oświatowego we wspólnym dążeniu do podnoszenia świadomości związanej ze zrównoważonym rozwojem w Polsce oraz faktycznego wdrażania zrównoważonego rozwoju przez polskie społeczeństwo.

Konkurs przeznaczony jest dla studentów, pracowników naukowych i administracyjnych szkół wyższych oraz nauczycieli i innych pracowników wszelkich placówek edukacyjnych i oświatowych działających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Zadanie konkursowe:
Odegraj i nagraj scenę filmową dotyczącą wdrażania wybranego celu (celów) zrównoważonego rozwoju w życiu codziennym. Scenę możesz odegrać w zespole lub indywidualnie. Maksymalna długość sceny to 120 sekund.

Aby wziąć udział w konkursie wyślij zadanie konkursowe w formacie MP4 albo WebM na adres konkursprime@student.sgh.waw.pl oraz wypełnij formularz zgłoszeniowy.
Na zgłoszenia czekamy do 31 lipca 2022 r.

Więcej informacji o konkursie, regulamin, niezbędne zgody można znaleźć na stronie:
https://ssl-uczelnia.sgh.waw.pl/…/sou/St…/konkurs-prime.aspx