Wydział Ekonomii
i Finansów

Znaleziono portfel - Найдено бумажник

Znaleziono portfel z następujacym dokumentem. Найдено бумажник следующий документ.

Odbiór w dziekanacie WEiZ. 

Прием в деканате Weiz.