Wydział Ekonomii
i Finansów

Zmiana formy zajęć na zdalny

Informujemy, że od dnia 17 października 2020 r. (soboty) wszystkie zajęcia na wszystkich kierunkach na Wydziale Ekonomii i Finansów UwB prowadzone będą wyłącznie w formie zdalnej.

Szczegółowe informacje w Decyzji nr 27/2020 Dziekana Wydziału Ekonomii i Finansów UwB z dnia 16 października 2020 r. w sprawie organizacji i form kształcenia na Wydziale Ekonomii i Finansów w roku akademickim 2020/2021.