Wydział Ekonomii
i Finansów

Zaproszenie na szkolenie dla nauczycieli akademickich dotyczące pracy z osobami z niepełnosprawnościami

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu "Nowoczesny Uniwersytet dostępny dla wszystkich" (sygnatura: POWR.03.05.00-00-A007/20) w partnerstwie z Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 informuję, iż od marca 2021 roku rozpoczynają się szkolenia dla pracowników Uniwersytetu w Białymstoku związane ze zwiększaniem dostępności oraz pracą z osobami z niepełnosprawnościami. Pierwsze szkolenie dedykowane dla nauczycieli akademickich odbędzie się 4 marca 2021 (o kolejnych terminach poinformujemy niebawem). Szkolenie realizowane będzie przez doświadczonych trenerów w formie warsztatowej stacjonarnie z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: dostepny@uwb.edu.pl.

Termin zgłoszeń upływa 19 lutego.

Liczba miejsc w grupie jest ograniczona.


Do pobrania:

Harmonogram