Wydział Ekonomii
i Finansów

Zaproszenie na konferencję nt. "Narzędzia Analityczne w Naukach Ekonomicznych" organizowanej przez KN Analizy Danych (13-14 maja 2021 r.)

Konferencja on-line nt. "Narzędzia Analityczne w Naukach Ekonomicznych" (NAWNE) skierowana do studentów, a w szczególności do seminarzystów i doktorantów, odbędzie się w dniach 13-14 maja 2021 r.  

Celem Konferencji NAWNE jest przedstawienie różnego typu narzędzi i metod wykorzystywanych w analizie danych ekonomicznych, aby lepiej zrozumieć prawidłowe funkcjonowanie współczesnej gospodarki zarówno w skali mikro-, jak i makroekonomicznej. Dodatkowym celem przedsięwzięcia jest edukowanie uczestników w obszarze zastosowań narzędzi analitycznych - na Konferencji prezentowane są zwykle innowacyjne i nowoczesne rozwiązania, często nieprzedstawiane podczas uczelnianych zajęć, a przydające się w praktyce w późniejszym życiu zawodowym.

Uwaga! Studenci mają możliwość publikacji swojej pracy w postaci rozdziału w monografii w Wydawnictwie Attyka, które znajduje się na liście ministerialnej wydawnictw punktowanych.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://nawne.uek.krakow.pl/