Wydział Ekonomii
i Finansów

Zaproszenie na Konferencję naukową pt. "Istota rozwoju w ekonomii"