Wydział Ekonomii
i Finansów

Zaproszenie do udziału w V Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu: „Rozwój społeczno-gospodarczy w teoriach ekonomicznych” pt. „Anatomia Kryzysu”, Białystok, 28-29 czerwca 2021 r.

Zachęcamy do aktywnego udziału w Konferencji Naukowej organizowanej przez Katedrę Ekonomii Politycznej oraz Katedrę Finansów Wydziału Ekonomii i Finansów UwB. Przedsięwzięcie posiada charakter interdyscyplinarny. Charakteryzuje się dużym uznaniem w środowisku naukowym w Polsce i na arenie międzynarodowej.

 

Szczegółowe informacje na temat Konferencji można odnaleźć na stronie http://konferencjarsg.uwb.edu.pl/

 

Z wyrazami szacunku,

Komitet Organizacyjny Konferencji