Wydział Ekonomii
i Finansów

Zapraszamy do udziału w konferencji nt. Szanse rozwoju regionów w dobie wyzwań XXI wieku

Zapraszamy do udziału w konferencji nt. Szanse rozwoju regionów w dobie wyzwań XXI wieku, która odbędzie się 23 kwietnia o godz. 9.00 w formie online. Organizatorem konferencji jest Studenckie Koło Ekonomii Międzynarodowej działające przy Wydziale Ekonomii i Finansów.

Konferencji przyświeca idea dyskusji oraz wymiany poglądów w ramach: współpracy międzynarodowej województwa podlaskiego, potencjał rozwoju regionalnego oraz success story – studium przypadku w rozwoju regionów.

Wśród prelegentów mamy zaszczyt gościć wspaniałych naukowców, badaczy, konsulów, praktyków oraz przedsiębiorców z naszego regionu.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wypełnienia formularza - http://bityl.pl/d6wcg

Link do wydarzenia na Facebook’u - https://www.facebook.com/events/502600744452578

Link do konferencji otrzymają Państwo mailowo wkrótce.