Wydział Ekonomii
i Finansów

Zapisy na przedmioty realizowane w języku angielskim w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023

Do 10 października br. studenci WEiF mogą zapisywać się na przedmioty realizowane w języku angielskim. Serdecznie zachęcamy!

Przedmioty w języku angielskim, które pokrywają się z przedmiotami w planie realizowanego przez studenta kierunku studiów, można zrealizować zamiennie, tj. wybrać przedmiot realizowany w języku polskim lub angielskim.

Natomiast, pozostali studenci WEiF mogą wybrać przedmiot w j. obcym jako dodatkowy – zaliczony przedmiot zostanie wpisany do suplementu studiów, dokumencie uzyskiwanym na koniec studiów.

Poniżej oferta przedmiotów do wyboru:

Basic of Macroeconomics

330-ES1-2MKR1#E

Basic of Microeconomics

330-ES1-1MIK1# E

Corporate Finance

E330-PS1-2RPPR#E

Economics

330-PS1-1EKO#E

Evaluation of Investment Projects

330-PS1-3OPI#E

Functioning of the EU

330-MS1-2FUE#E

Innovation and Innovation Policy

330-ES1-2PIPI#E

Law for Economists

330-ES1-1PRA#E

Mathematics

 E330-ES1-1MAT#E

Public Finance

330-PS1-1FIP#E

Social and Economic Policy

330-ES1-3PSG#E

 

Zgłoszenia należy wysyłać na adres Prodziekan ds. Współpracy Instytucjonalnej i Umiędzynarodowienia – dr Agnieszki Piekutowskiej piekutowska@uwb.edu.pl podając swoje imię, nazwisko, kierunek studiów (rok) oraz wybrany przedmiot (przedmioty).

W przypadku pytań bądź wątpliwości, uprzejmie proszę o kontakt: piekutowska@uwb.edu.pl