Wydział Ekonomii
i Finansów

Zachęcam do udziału w trzeciej edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za wybitne publikacje książkowe z zakresu bankowości, pieniądza i finansów.

Dzień dobry

Zachęcam do udziału w trzeciej edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za wybitne publikacje książkowe z zakresu bankowości, pieniądza i
finansów.

Publikacje wraz z załącznikami należy przesłać w terminie do dnia 21 stycznia 2019 r. na adres:

Departament Edukacji i Wydawnictw
Narodowy Bank Polski
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa
z dopiskiem: _Konkurs o Nagrodę Prezesa NBP za wybitne publikacje książkowe z zakresu bankowości, pieniądza i finansów._

Do udziału w Konkursie zachęcamy polskich ekonomistów – autorów publikacji wydanych lub rozpowszechnionych na terenie Polski w okresie
między 25 września 2015 r. a 21 stycznia 2019 r.

Szczegóły, w tym Regulamin Konkursu i załączniki, dostępne na stronie: www.nbp.pl/konkursy/

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/konkursy/2018/nagroda/index.html