Wydział Ekonomii
i Finansów

XVIII Podlaskie Forum Ekonomistów

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na


XVIII Podlaskie Forum Ekonomistów

na temat:

„Podatki 2018 – zmiany tak, ale w jakim kierunku?”

 

 

Forum jest organizowane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku, we współpracy ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Białymstoku oraz Wydziałem Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku.

Zapraszamy do wysłuchania wystąpień oraz czynnego udziału w dyskusji w dniu 19 grudnia 2017 roku (wtorek) o godz. 1200 w sali 201 na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Warszawska 63, 15-062 Białystok.

Tematem przewodni osiemnastego Forum są kwestie dotyczące proponowanych zmian w systemie opodatkowania przedsiębiorstw w Polsce.

Wprowadzenia do dyskusji dokonają znamienici goście, to jest Pan Paweł Gruza Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów oraz Pani Teresa Sołowińska Dyrektor Biura Stowarzyszenia Księgowych Oddziału Okręgowego w Białymstoku. Pierwszy z prelegentów zaprezentuje temat: Zmiany w systemie podatkowym, drugi zaś Kierunki zmian w systemie podatkowym z punktu widzenia przedsiębiorców.

 

W czasie spotkania przewidziana jest dyskusja, do udziału w której serdecznie zapraszamy wszystkich członków PTE oraz Gości.

Licząc na Państwa aktywny udział przypominamy, że ideą spotkań Podlaskiego Forum Ekonomistów, zainicjowanego w 2008 roku, jest wymiana myśli i poglądów pomiędzy pracownikami naukowymi wyższych uczelni województwa podlaskiego a przedsiębiorcami i politykami w zakresie ważnych i aktualnych problemów społeczno-gospodarczych kraju i regionu oraz integracja środowiska ekonomistów naszego regionu.

 

 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Oddział w Białymstoku

ul. Warszawska 63
15-062 Białystok

e-mail: pte@uwb.edu.pl

http://pte.uwb.edu.pl

 

 

W imieniu organizatorów:

dr hab. Adam Sadowski, prof. UwB
Prezes PTE Oddział w Białymstoku

dr hab. Marzanna Poniatowicz, prof. UwB

Dziekan WEiZ UwB w Białymstoku

 

Białystok, dn. 26 listopada 2017 r.