Wydział Ekonomii
i Finansów

XV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA (on-line) WSPÓŁCZESNE PROBLEMY EKONOMII, ZARZĄDZANIA, FINANSÓW, UBEZPIECZEŃ I BANKOWOŚCI


Do pobrania:

Komunikat konferencji