Wydział Ekonomii
i Finansów

Współpraca WEiZ z biznesem: konferencja „ZDARZYŁO SIĘ JUTRO” klastra INFOTECH

W dniu 10 stycznia 2018r. na kampusie Uniwersytetu w Białymstoku: w sali SARA Uniwersyteckiego Centrum Kultury przy ulicy Ciołkowskiego 1N odbyła się konferencja, pt. „ZDARZYŁO SIĘ JUTRO” klastra INFOTECH skupiającego prężnie rozwijające się firmy sektora IT z regionu podlaskiego, której współorganizatorem był właśnie nasz Uniwersytet(http://www.infotech.org.pl/posts/post_11012018). W imieniu UwB przybyłych gości przywitał dr hab. Wojciech Śleszyński, prof.UwB - Prorektor ds. kształcenia. W spotkaniu wzięło udział kilkudziesięciu przedsiębiorców i przedsiębiorczyń, przedstawicieli uczelni wyższych, mediów, regionalnych i miejskich władz samorządowych. Wydział Ekonomii i Zarządzania UWB reprezentowali: dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof. UwB - Prezydent Miasta Białegostoku, prof. dr hab. Marek Proniewski, dr Mariusz Citkowski - Prodziekan ds. studenckich WEiZ, dr Arkadiusz Niedźwiecki - Pełnomocnik Rektora ds. klastrów.

Konferencja, w trakcie której dokonywano z powodzeniem kilkukrotnych połączeń telekonferencyjnych z lokalizacjami rozsianymi po całym świcie, była transmitowana on-line dzięki możliwościom technicznym, które stwarza wyposażenie multimedialne i teleinformatyczne sali SARA na UwB. Prelegenci podkreślali znaczenie kształcenia nakierowanego nie tylko na wiedzę, ale również na kreatywność oraz umiejętność pracy w interdyscyplinarnych międzynarodowych zespołach projektowych, na co zwracamy uwagę w ramach dydaktyki prowadzonej na naszym Wydziale. Branża IT potrzebuje bowiem nie tylko sprawnych informatyków, ale przede wszystkim osób otwartych na nowe pomysły i idee, do jakich z całą pewnością należą nasi studenci. Na spotkaniu dyskutowano m.in. o „internecie wszystkiego”, wykorzystaniu informatyki w badaniach genetycznych, kredowaniu nowoczesnych usług zakupowych oraz współpracy on-line podczas realizacji projektów biznesowych.

INFOTECH jest już trzecią formalną inicjatywą klastrową, oprócz Wschodniego Klastra Budowlanego (http://www.budowlanyklaster.pl/) oraz Klastra Obróbki Metali (http://metalklaster.pl/), w ramach której działa nasz Uniwersytet.

 

Galeria