Wydział Ekonomii
i Finansów

V Konferencja "Nauki społeczne i humanistyczne - zakres współpracy na rzecz PROMOCJI I ROZWOJU BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH" 29.09.2017

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy,

 

Serdecznie zapraszam na organizowaną w dniu 29.09.2017 konferencję z cyklu "Nauki Społeczne i Humanistyczne – zakres współpracy na rzecz: promocji i rozwoju badań interdyscyplinarnych"

 

Artykuły naukowe zgłoszone w ramach konferencji (po uzyskaniu pozytywnych recenzji), opublikowane zostaną w poniższych czasopismach (w zgłoszeniu prosimy o zadeklarowanie typowanego numeru):

1.Czasopismo Psychologiczne (Lista B, 11 pkt., poz. 461)

2.Międzynarodowe Studia Humanistyczne. Społeczeństwo i Edukacja (Lista B, 7 pkt, poz. 2062)

3.Europejskie Studia Społeczno-Humanistyczne Prosopon (Lista B, 6 pkt., poz. 1754)

4.Międzynarodowe Studia Społeczno - Humanistyczne Humanum (Lista B, 7 pkt, poz. 1401)

5.Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (Lista B, 13 pkt., poz. 2490)

6.Praca Socjalna (Lista B, 8 pkt., poz. 1666)

7.Medycyna Pracy (Lista A, 15 pkt. poz. 7952)

 

Artykuły powinny zostać przesłane do:

  1. a) 08.2017 roku (dotyczy: Czasopisma Psychologicznego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi)uwaga! Zarezerwowane numery ukażą się w roku 2017
  2. b) 09.2017 roku (dotyczy: Międzynarodowe Studia Humanistyczne. Społeczeństwo i Edukacja; Europejskie Studia Społeczno-Humanistyczne ProsoponMiędzynarodowe Studia Społeczno - Humanistyczne Humanum), uwaga! Zarezerwowane numery ukażą się w roku 2017
  3. c)11.2017 roku (dotyczy: Medycyna Pracy; Praca Socjalna) uwaga! Zarezerwowane numery ukażą się w roku 2018

 

Proszę o przygotowanie tekstów zgodnie z wymogami edytorskimi w/w czasopism, dostępnymi na stronach internetowych każdego z nich.

 

W załączeniu formularze zgłoszeniowe wraz z plakatami. Zgłoszenia i wszelkie zapytania proszę przesyłać na adres: konferencjazppio@us.edu.pl 

 

Wysokość opłaty konferencyjnej ponoszonej przez uczestników konferencji to: 570 zł. Opłatę należy uiścić do 15.07.2017. Niezmienna pozostała formuła opłaty: za wystąpienie konferencyjne, niezależnie od ilości współautorów oraz bezpłatny udział bierny wszystkich zainteresowanych, niezależnie od statusu.  

Formularz zgłoszeniowy

Wpłaty prosimy dokonać na konto Politechniki Śląskiej w Gliwicach ul. Akademicka 2A 44-100 Gliwice: 60 1050 1230 1000 0002 0211 3056

ING BANK ŚLĄSKI S.A. O/ w Gliwicach

Opis wpłaty: „Nauki społeczne i humanistyczne 5”, nazwisko i imię uczestnika

Faktura zostanie wystawiona na podmiot dokonujący przelewu.

 

Rejestracja:

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 31 sierpnia 2017 r. poprzez wypełnienie i odesłanie na adres konferencjazppio@us.edu.pl formularza zgłoszeniowego. 

 

Pozdrawiam,

Małgorzata Dobrowolska

 

---------------------------------------------

dr hab. 

MAŁGORZATA DOBROWOLSKA

prof. nzw. w Pol. Śl. 

Associate ProffesorPhD

 

Politechnika Śląska 

Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych 

Silesian University of Technology

University College of Social Sciences and Philologies

44-100 Gliwice

‪ul. Hutnicza 9- 9A

‪tel./fax. (32) 400 39 52