Wydział Ekonomii
i Finansów

Uniwersytet w Białymstoku na targach Subcontracting

                                                                          

 

Współpraca nauki z biznesem - DZIAŁAMY, A NIE OPOWIADAMY... Uniwersytet w Białymstoku na targach Subcontracting w Poznaniu

Uniwersytet w Białymstoku, jako Partner Strategiczny Klastra Obróbki Metali - Krajowego Klastra Kluczowego wspierał merytorycznie Strefę Speakers’ Corner, której organiztorem był Klaster Obróbki Metali (Partner Merytoryczny Targów) oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie (Organizator).

UwB reprezentował dr Mariusz Citkowski, pracownik Wydziału Ekonomii i Zarządzania mając wystąpienie oraz moderując sesję: Jak konsolidować polską branżę metalowo-maszynową?

Klater Obróbki Metali w tym roku obchodzi 10-lecie działalności. Wydział Ekonomii i Zarządzania, jako "nieco" starszy partner we współpracy - korzystając z okazji - składa wszystkim Członkom Klastra oraz osobom nim zarządzającym życzenia:, co najmniej utrzymania dotychczasowej dynamiki rozwoju...·