Wydział Ekonomii
i Finansów

Szkolenia dla pracowników w zakresie weryfikowania efektów uczenia się przy wykorzystaniu metod zdalnych: 14-15.01.2021 r.

W odniesieniu do informacji otrzymanych od Prorektora ds. kształcenia - dr. hab. Krzysztofa Korotkicha, zapraszamy  do udziału w szkoleniu, które zostało przygotowane w celu doskonalenia umiejętności w zakresie weryfikowania efektów uczenia się przy wykorzystaniu zdalnych metod. Poniżej szczegółowe informacje.
 
Celem zaproponowanych szkoleń jest zapoznanie pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych Uniwersytetu w Białymstoku z możliwościami platformy Blackboard oraz Microsoft Teams w zakresie tworzenia zaliczeń i egzaminów  w formie zdalnej (pisemnych i ustnych) niezbędnych do weryfikacji efektów uczenia się.

Oba spotkania poprowadzą pracownicy Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku:
- dr Łukasz Kalisz 
- mgr Piotr Remża 
- lic. Tomasz Krynicki 

Spotkanie: Konstruowanie zaliczeń i egzaminów przy pomocy platformy Blackboard - dobre praktyki

Czwartek, 14 stycznia 2021 r., godz. 12:00

https://www.youtube.com/watch?v=ewkaM45Aw5Y 

Spotkanie: Konstruowanie zaliczeń i egzaminów przy pomocy platformy Microsoft Teams - dobre praktyki

Piątek, 15 stycznia 2021 r., godz. 15:00

https://www.youtube.com/watch?v=rGNwh1QKWbg 

Każde ze spotkań planowo potrwa około 3 godzin. W trakcie trwania spotkania, osoby prowadzące szkolenie w miarę możliwości będą odpowiadały na czacie na Państwa pytania. Po zakończeniu szkolenia materiał będzie dostępny w formie nagrania. Linki do nagrań zostaną przesłane po 15 stycznia 2021 r.

Serdecznie zapraszamy.