Wydział Ekonomii
i Finansów

Spotkanie z prof. K. J. Furtakiem – Przewodniczącym Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów

Szanowni Państwo

Zapraszam Państwa na spotkanie z prof. dr hab. inż. Kazimierzem J. Furtakiem – Przewodniczącym Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów, które będzie dotyczyło działalności Komisji, zakładanych zmian w ustawie
o stopniach i tytule naukowym oraz perspektyw ścieżek kariery naukowej.

Spotkanie odbędzie się w dniu 15 grudnia br. o godz. 10.00 w Auli Wydziału Matematyki i Informatyki, ul. Konstantego Ciołkowskiego 1M.

 

Z poważaniem

dr hab. Robert W. Ciborowski, prof.UwB Rektor Uniwersytetu w Białymstoku