Wydział Ekonomii
i Finansów

Spotkanie informacyjne

Szanowni Państwo,

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UwB zwraca się z uprzejmą prośbą o umieszczenie informacji na Państwa stronach internetowych o spotkaniu informacyjnym organizowanym przez naszą szkołę nt. Tryb i zasady rekrutacji w roku akademickim 2022/2023, które odbędzie się 14.06.2022 r. o godz. 16.00 w formie zdalnej.