Wydział Ekonomii
i Finansów

Składanie wniosków o przyznanie wynagrodzenia motywacyjnego nauczycielowi akademickiemu. Termin składania wniosków: do 2.10. 2020 r.