Wydział Ekonomii
i Finansów

Rekrutacja na staż w ramach programu "Nowoczesny Uniwersytet"

Szanowni Studenci,
zaczynamy rekrutację na staże w ramach programu "Nowoczesny Uniwersytet".

Każdy kandydat będzie mógł złożyć wymagane dokumenty w okresie 12.05-21.05.2021 w budynku Wydziału Ekonomii i Finansów, poprzez włożenie do specjalnie przygotowanej skrzynki, która w tych dniach będzie ustawiona przy portierni. Dokumenty można składać w dni robocze w godz. 8.00-15.00.

W pierwszym etapie należy złożyć załączniki do regulaminu (https://www.uwb.edu.pl/stazysci), tj.:
1. Formularz rekrutacyjny
2. Oświadczenie o niepełnosprawności (jeśli Państwa dotyczy)
Dokumenty powinny być podpisane własnoręcznie oraz złożone w oryginalnej wersji (nie mogą to być skany dokumentów).

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do projektu (lista podstawowa i lista rezerwowa) nastąpi 25.05.2021

W razie pytań, należy kontaktować się z Koordynatorem Wydziałowym: dr Łukasz Bugowski – l.bugowski@uwb.edu.pl

UWAGA: Oferta staży dotyczy studentów II roku I stopnia studiów stacjonarnych kierunku ekonomia.