Wydział Ekonomii
i Finansów

Rejestracja na seminarium Międzynarodowe stosunki gospodarcze - studia stacjonarne 1 stopnia


Rejestracja na seminarium Międzynarodowe stosunki gospodarcze - studia stacjonarne 1 stopnia

 

 

Decyzją Władz Dziekańskich zostały utworzone 2 grupy seminaryjne, w związku z tym  została uruchomiona rejestracja na seminarium

Specjalność: Handel międzynarodowy   

Zapisy na seminarium dyplomowe  

Prof. Marek Proniewski 

Dr hab. Jerzy Grabowiecki, prof. UwB 

Należy wybrać jednego promotora i zarejestrować się do grupy prowadzonej przez danego promotora w systemie USOSweb w terminie: 23.09.22 od godz. 14.00 do 26.09.22 do godz. 20.00 

Osoby, które nie dokonają zapisu w systemie USOSweb decyzją Dziekana będą zapisane administracyjnie.