Wydział Ekonomii
i Finansów

Rejestracja na seminarium Logistyka 1stopnia studia stacjonarne

Specjalność LS1: Logistyka międzynarodowa

Zapisy na seminarium dyplomowe (na II rok)

Proszę o zapoznanie się z ofertami promotorów

Należy wybrać jednego promotora i zarejestrować się do danej grupy prowadzonej przez danego promotora w systemie USOSweb w terminie:

22.05.2017 od godz. 20.00 do 25.05.2017 do godz. 20.00

Osoby, które nie dokonają zapisu w systemie USOSWEB decyzją Dziekana będą zapisane administracyjnie.