Wydział Ekonomii
i Finansów

Rejestracja na przedmioty MSG 2 stopnia

Realizowane na II roku studiów w roku akademickim 2021/22
Specjalność: Obsługa celna i spedycja międzynarodowa
Przedmioty do wyboru:
1A. Organizacja spedycyjnej obsługi międzynarodowych przepływów towarowych/ 1B. Certyfikacja i standaryzacja towarów w handlu zagranicznym
2A. Kalkulacja należności celnych i przewozowych/ 2B. Rozliczanie należności celnych i przewozowych
3A. Kalkulacje podatków w handlu zagranicznym i wewnątrzunijnych transakcjach handlowych/ 3B. Rozliczanie należności podatkowych w handlu zagranicznym
4A. Kalkulacje kosztów i dokumentów spedycji międzynarodowej/ 4B. Rozliczanie kosztów spedycji i techniki sporządzania dokumentów
5A. Systemy informatyczne w obsłudze celnej, podatkowej i spedycyjnej międzynarodowego obrotu towarowego/ 5B. Program e-cło
6A. Międzynarodowe dokumenty celne i przewozowe towarów/ 6B. Administracja celna

Proszę o zapoznanie się z ofertami przedmiotów (sylabusy w systemie USOSweb) a następnie zapisanie się na  wybrany przedmiot. Zapisy w USOSweb od 28.04.2021 (od godz.18.00) do 02.05.2021r. (do godz. 18.00)
Realizowany będzie przedmiot z każdej pary, na który zarejestruje się większa liczba studentów.