Wydział Ekonomii
i Finansów

Rejestracja na przedmioty MSG 1 stopnia

Realizowane na II roku studiów w roku akademickim 2021/22
Przedmioty do wyboru:
1A.Współczesne systemy gospodarcze/1B.Systemy gospodarcze w warunkach globalizacji
2A.Ekonomika handlu zagranicznego/2B.Ekonomika zagranicznych inwestycji bezpośrednich

Proszę o zapoznanie się z ofertami przedmiotów (sylabusy w systemie USOSweb) a następnie zapisanie się na  wybrany przedmiot. Zapisy w USOSweb od 28.04.2021 (od godz.18.00) do 02.05.2021r. (do godz. 18.00)
Realizowany będzie przedmiot z każdej pary, na który zarejestruje się większa liczba studentów.