Wydział Ekonomii
i Finansów

Rejestracja na przedmioty MSG 1 stopnia

Realizowane na III roku studiów w roku akademickim 2021/22
Przedmioty do wyboru:
1A. Procesy innowacyjne w gospodarce światowej/ 1B. Transfer technologii w gospodarce światowej
2A. Międzynarodowa współpraca kulturalna/ 2B. Światowe dziedzictwo kulturowe
3A. Przedsiębiorstwo na rynku globalnym/ 3B. Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Proszę o zapoznanie się z ofertami przedmiotów (sylabusy w systemie USOSweb) a następnie zapisanie się na  wybrany przedmiot. Zapisy w USOSweb od 28.04.2021 (od godz.18.00) do 02.05.2021r. (do godz. 18.00)
Realizowany będzie przedmiot z każdej pary, na który zarejestruje się większa liczba studentów.