Wydział Ekonomii
i Finansów

Rejestracja na przedmioty do wyboru MSG 1 i 2 stopnia

Rejestracja na przedmioty do wyboru MSG

1stopnia   

Specjalność MS1: Handel międzynarodowy

II rok 

1.Współczesne systemy gospodarcze/Systemy gospodarcze w warunkach globalizacji

2.Ekonomika handlu zagranicznego/Ekonomika zagranicznych inwestycji bezpośrednich

III rok

  1. Procesy innowacyjne w gospodarce światowej/Transfer technologii w gospodarce światowej
  2. Międzynarodowa współpraca kulturalna/Światowe dziedzictwo kulturowe
  3. Przedsiębiorstwo na rynku globalnym/Internacjonalizacja przedsiębiorstw

2 stopnia

Specjalność MS2: Obsługa celna i spedycja międzynarodowa

II rok

  1. Organizacja spedycyjnej obsługi międzynarodowych przepływów towarowych/Certyfikacja i standaryzacja towarów w handlu zagranicznym
  2. Kalkulacja należności celnych i przewozowych/Rozliczanie należności celnych i przewozowych
  3. Kalkulacje podatków w handlu zagranicznym i wewnątrzunijnych transakcjach handlowych/Rozliczanie należności podatkowych w handlu zagranicznym
  4. Kalkulacje kosztów i dokumentów spedycji międzynarodowej/Rozliczanie kosztów spedycji i techniki sporządzania dokumentów

Proszę o zapoznanie się z ofertami przedmiotów a następnie zapisanie się na  wybrany przedmiot  w systemie USOSweb.

Zapisy w USOSweb od 29.05.2017 od godz. 20.00  do 31.05.2017r. do godz. 20.00

Osoby, które nie dokonają zapisu w systemie USOSWEB decyzją Dziekana będą zapisane administracyjnie.