Wydział Ekonomii
i Finansów

Po ponad 2 miesiącach zakończył się remont elewacji frontowej naszego Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku.

Teraz to jeden z najładniejszych budynków w mieście. Remont kosztował ponad 330 tys. zł, 80 tys. zł to dotacja od Podlaskiego Konserwatora Zabytków. Pozostałe 250 tys. to środki własne uczelni.

Prace obejmowały m.in. oczyszczenie i odgrzybienie podłoża ścian i stropów, wykonanie tynku renowacyjnego, impregnację oraz malowanie ścian, drewnianej stolarki okiennej i elementów metalowych. Wykonane zostały nowe obróbki blacharskie, odbudowane zostały zniszczone detale. Kolorystyka elewacji została uzgodniona z konserwatorem zabytków.

Nadzór inwestorski nad pracami przy ul. Warszawskiej pełnił Dział Inwestycji i Remontów Uniwersytetu w Białymstoku.

Budynek przy ul. Warszawskiej 63 pochodzi z XIX wieku. Został zbudowany przez rodzinę Trębickich. Później należał do właścicieli fabryki włókienniczej – rodziny Commichau. Do rejestru zabytków został wpisany w 1975 roku.

Więcej szczegółów odnośnie przebiegu prac na: https://bit.ly/3nb97gF

Teraz czekamy tylko na naszych studentów, pełni zapału do wspólnych działań w odnowionej siedzibie.