Wydział Ekonomii
i Finansów

Otwarte seminarium doktorskie w dn. 04.02.2019 r.

Szanowni Państwo!

 

Katedra Finansów, Rachunkowości i Informatyki oraz Katedra Skarbowości serdecznie zapraszają na seminarium otwarte pani mgr Magdaleny Kuźmy, na którym zostanie przedstawiona koncepcja rozprawy doktorskiej na temat:Instytucje formalne nadzoru korporacyjnego a wyniki ekonomiczne spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie”.

 


Seminarium odbędzie się 04.02.2019 r. (poniedziałek) o godz. 13:15 w sali 201 na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku.