Wydział Ekonomii
i Finansów

„Opodatkowanie gmin VAT-em” – konferencja naukowa

8 listopada 2022 r. w Warszawie odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Opodatkowanie gmin VAT-em”, organizowana przez Zakład Prawa Finansowego i Podatkowego oraz Centrum Badań nad VAT-em Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (ALK). Organizatorzy zaznaczają, że Konferencja jest zaplanowana w systemie hybrydowym: w formie stacjonarnej (w siedzibie ALK) i w formule on-line (na platformie ZOOM).

Idea zorganizowania konferencji o takiej właśnie tematyce jest efektem wieloletnich zmagań gmin w rozliczaniu VAT, w świetle skomplikowanych regulacji prawnych i rozbieżności linii interpretacyjnej organów podatkowych oraz orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Powyższa sytuacja miała znaczący wpływ na stan niepewności w zakresie prawidłowości złożonych deklaracji podatkowych, a także wniosków o zwrot podatku naliczonego – wskazuje ALK.

Stworzenie platformy służącej dyskusji o najważniejszych kwestiach dotyczących opodatkowania gmin podatkiem od towarów i usług pozwoli, w zamyśle organizatorów, na wypracowanie modelu, który będzie znacznie uproszczony, zdecydowanie mniej kosztowny i zapewniający realizację w praktyce zasady pewności co do stosowanych sposobów rozliczeń. Jednocześnie sprawi, że gmina będzie mogła odzyskiwać VAT naliczony z poszanowaniem unijnej zasady neutralności podatkowej.

W ramach konferencji przewidziano cztery panele. W pierwszym z nich zostanie podjęta problematyka gminy jako podatnika podatku od towarów i usług w świetle orzecznictwa TSUE i NSA. Drugi panel będzie dotyczyć centralizacji rozliczeń gminy, a trzeci obejmie prewspółczynnik odliczenia VAT naliczonego. Ostatni zaś, czwarty panel zostanie poświęcony tematowi czynności gminy zwolnionych z VAT w świetle orzecznictwa TSUE i NSA.

Udział w wydarzeniu jest płatny i możliwy po wcześniejszej rejestracji, a więcej informacji na temat Konferencji znaleźć można na dedykowanej stronie internetowej, gdzie możliwa jest także rejestracja udziału: https://www.kozminski.edu.pl/pl/konferencja-naukowa-opodatkowanie-gmin-vat-em.

Jak wskazuje organizator, termin zgłoszenia uczestnictwa upływa 30 października br.

Patronat nad konferencją objęli: Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, Ministerstwo Finansów, Krajowa Izba Doradców Podatkowych, Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej oraz Związek Miast Polskich.

Patronat medialny nad konferencją objęły Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, miesięcznik „Przegląd Podatkowy”, dwumiesięcznik „Finanse Komunalne”.