Wydział Ekonomii
i Finansów

Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa PARTYCYPACJA W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM.