Wydział Ekonomii
i Finansów

Ogłoszenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

Białystok, dnia 17 stycznia 2018 r.

 

Ogłoszenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziałowa Komisja Wyborcza uprzejmie zawiadamia, że na zebraniu wyborczym w dniu 17 stycznia 2018 r. Pani Mgr Katarzyna Fiedorow została wybrana jako przedstawiciel grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Radzie Wydziału Ekonomii i Zarządzania w kadencji 2016-2020.

 

Przewodnicząca
Wydziałowej Komisji Wyborczej

mgr Renata Budlewska